هزینه های لیزر موهای زائد

Posted in رفع موهاي زائد

لیزر موهای زائد - دکتر فرزانه مجیدی

لیست هزینه های لیزر موهای زاند

( قیمت ها بر حسب تومان و برای هر جلسه می باشد )

پشت لب

20،000

شکم

70،000

چانه

20،000

دو بازو

80،000

غبغب

35،000

دو آرنج

95،000

گردن

35،000

دو دست کامل

180،000

خط ریش

40،000

دو ساق پا

200،000

پیشانی

40،000

دو ران پا

190،000

کل صورت

85،000

دو پا کامل

380،000

زیر بغل

60،000

بیکینی ساده

100،000

نیم تنه جلو

280،000

بیکینی کامل

120،000

نیم تنه پشت

280،000

کل بدن ( با توجه به سایز )

800،000 تا 1،000،000