بهترین روش برای از بین بردن موهای سفید صورت وبدن چیست؟

Posted in رفع موهاي زائد

بهترین روش برای از بین بردن موهای سفید در ناحیه صورت و بدن الکترولیز است.

یک بار استفاده از این روش باعث از بین رفتن دائمی موها میشود.

الکترولیز درد ندارد ،نکته مهم در این روش مهارت فرد انجام دهنده است تا اسکار ایجاد نشود.

پس دقت ومهارت پزشک تعیین کننده رضایتمندی فرد است.