لیزر Nd-Yag رفع ضایعات عروقی

Posted in رفع موهاي زائد

10-Skin-Lesions-INNER-opt-1 

لیزر Depilase نوعی لیزر Nd:YAG است که نوری با طول nm1064 از خود ساطع می کند .با این طول موج وپهنای پالس بالا ، ND:YAG یکی از بهترین انواع لیزر برای درمان تلانژکتازی وریدهای واریسی پا و صورت به شمار می رود.

در صورتیکه قطر ورید های واریس بین 2 تا 0.6 میلیمتر باشد (خطوط باریک و آبی رنگی که در ساق پای بسیاری از افراد بزرگسال دیده میشود) به خوبی به درمان با این لیزر پاسخ میدهد . دستگاه به سیستم خنک کننده ای مجهز است که سوزش مختصر هنگام عمل را به حداقل می رساند.

همچنین طول موج دستگاه به اندازه ای است که فولیکولهای مو نیز آنرا به خوبی جذب می کند . از اینرو لیزر Depilase در درمان موهای زائد به ویژه در افراد دارای پوست تیره نیز بسیار موثر است با توجه به آنکه نور این لیزر به خوبی به عمق پوست نفوذ می کند فولیکولهای موجود در عمق پوست هم به راحتی تخریب می شود.