بهترین ژلها برای زیبایی لب کدامند؟

Posted in تزريق فيلر

art of eyebrows sydney australia12

بهترین ژلها برای فرم دادن به لب ها ژلهای با ساختار هیالورنیک اسید هستند.

و از بین ژلهای مختلف در مارکتینگ جهان،stylage و ژوویدرم بهترین هستند.

مدت ماندگاری این دو حداقل یک سال میباشد.