چه کنیم تا بوتاکس ما ماندگاری بیشتری داشته باشد؟

Posted in بوتاكس

3cf39f0feff71104b6270112eaf2caba-1

 

باید بدانید که دوام بوتاکس تزریق شده برای شما به عواملی وابسته است که با رعایت آنها شما میتوانید مدت زمان بیشتری از اثرات مفید بوتاکس سود ببرید:

1-نوع بوتاکس وکیفیت آن 

2-میزان فعالیت فیزیکی شما ،که هر چقدر بیشتر باشد دوام بوتاکس شما کمتر خواهد بود

3-محیط های گرم مثل سونا،جکوزی،استخر از دوام بوتاکس کم میکنند

4_استفاده از کرم های جوان کننده طول اثربخشی بوتاکس را افزایش میدهند