تزریق بوتاکس به چه منظور؟

Posted in بوتاكس

برای تزریق بوتاکس دو اندیکاسیون وجود دارد:

روشی برای از بین بردن چروک ها و جوانسازی ،روشی برای تغییر فرم ابروها و فشن ساختن