زمان مناسب تکرار تزریق بوتاکس

Posted in بوتاكس

4457544 orig

آیا صورت شما نیاز به بوتاکس داد  یاخیر ، لازم است در حالت اول جلوی آینه بدون اینکه پیشانی خود رامنقبض کنید در حالت عادی به خودتان نگاه کنید اگر در این حالت در هر کدام از نقاط فوق یعنی اخم و پیشانی و دورچشم چروک داشتید این بدان معنا است که شدت چروک شما شدید است یا در حال شدید شدن است  .

 

 

در حالت دوم اگر بدون منقبض کردن به پیشانی و اخم و دور چشم خود نگاه کنید و چین و چروک نبینید ولی بعد از منقبض کردن متوجه شوید اخم و پیشانی شما چین دارد و هنگام تبسم ببینید که خطوط دور چشم شما خود را نشان می دهد این نشان می دهد یا دچار چروک هستید ولی هنوز پیشرفته و عمیق نشده و در این صورت تاثیر تزریق بوتاکس در از بین بردن این چروک ها ۱۰۰ درصد و کامل است

تکرار تزریق بوتاکس

تعداد دفعات تزریق بسته به کیفیت بوتاکس و تفاوت های فردی متفاوت است ودر بیشتر مواقع با تکرار تزریقات ماندگاری و اثر دارو بیشتر میشود و بسیاری از چروک ها برای همیشه از بین رفته یا عمقشان کم میشود. تزریق بوتاکس سریع ترین و موثرترین شیوه برای رفع چروک است. مزیت دیگر این روش برگشت سریع به سر کار است چرا که اغلب جای تزریق هم پس از چند ساعت محو می شود. تزریق دوم معمولاً ۳ تا ۴ ماه بعد از نوبت اول و تزریق سوم ۴ تا ۶ ماه بعد از دومین تزریق، با هدف دوام حالت فلجی عضلات صورت و صاف ماندن پوست و ایجاد عادت اجتناب از حالات تولیدکننده چروک، انجام میشود. پس از چند نوبت تزریق به فرد آموزش داده میشود تا در صورت مشاهده برگشت انقباضات و چروک های قبلی، برای تزریق مجدد مراجعه نماید.