آیا اولین قدم در درمان اسکارآکنه و منافذ باز پوست لیزر است؟

Posted in ليزر اسكار

تصور نابجایی که متاسفانه درباره کاربرد لیزرها در زیبایی در بین مردم رواج یافته تا به حدی است که گاه فرد تصور میکند مشکلات خانوادگی را نیز با لیزر میتوان حل کرد

قبل از اقدام به لیزر co2 و یا فرکشنال حتما اقدامات اولیه برای فرد انجام شود . در درمان اینگونه ضایعات معاینه دقیق باید انجام شود وسپس کرمهای مناسب

میکرودرم ،ساب سیژن در صورت لزوم ودر صورت عدم پاسخ لیزر.