پرسشگر:

تاریخ: جمعه, 12 خرداد 1396 11:12

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام خانم دکترمیخاستم بپرسم که بعدتزریق ژل لبهادرمحل تزریق سفت میشن؟بعداینکه اثرتزریق ازبین رفتش ایالبهادفرمه میشن؟؟؟

تاریخ جواب: جمعه, 28 دی 1397 06:18

سلام

بعد از جذب شدن ژلهای هیالورنیک اسید ،لبها به فرم قبل برمیگردن اما دفرمه نخواهند شد.